Thursday, February 17, 2011

unsur seni-garisan

Garisan merupakan unsur seni yang paling penting. Ia merupakan elemen asas, yang paling penting untuk melukis dan melakar. Garisan bermaksud sambungan antara titik-titik dan merentasi dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Garisan dapat dihasilkan menggunakan pelbagai media atau bahan. Perbezaan bahan akan mewujudkan  pelbagai jenis garisan.
Garisan terdiri daripada pelbagai sifat, jenis dan pelbagai kuantiti garisan. Perbezaan ilusi visual yang terhasil daripada sifat, jenis dan kuantiti garisan dapat member pelbagai kesan ilusi seperti pergerakan, ekspresi dan emosi. 

No comments:

Post a Comment